Pocta české hudbě, jak byl koncert nazván, nabídla na začátek 114. sezóny ČF tři díla českých skladatelů: Martinů, Dvořáka a Janáčka. Inbal, dirigující opět bez fraku, jen v tmavém obleku s kravatou, věnoval všem třem autorům detailní pozornost a nejlépe mu vyšel překvapivě úvodní Martinů (Paraboly), k jehož symbolismu a snovosti má zřejmě Inbal i stylově nejblíže.

K Dvořákovi i Janáčkovi lze mít jen malé výhrady – u Klavírního koncertu g moll větší sepětí doprovodu se sólistou a v Tarasu Bulbovi možná více „janáčkovské“ divokosti.

Německý klavírista Gerhard Oppitz Dvořáka podal převážně lyricky a navázal tak na své koncerty s ČF a Zdeňkem Mácalem. Aplaudujícímu publiku přidal Inbal s ČF ještě Dvořákův Karneval.

Nové vedení

Do nové sezóny kráčí ČF nejen s novým šéfdirigentem, ale i s novým ředitelem Vladimírem Darjaninem. Ten zavedl opět funkci dramaturga a jmenoval jím na jeden rok Pavla Petráňka.

Organizačně i společensky dal Darjanin novou podobu Rudolfinu: tištěný program je zdarma a zmizel i obchod s CD, na jehož místě u vchodu do budovy mají vzniknout nové pokladny. Zdá se, že zatím došlo i ke smíru mezi Darjaninem a Inbalem, kterého jmenovalo staré vedení a Darjanin jmenování často kritizoval.

„Neměl jsem ani možnost ovlivnit programy nadcházejících dvou sezón, které byly připraveny beze mne,“ řekl Darjanin Právu. Plně ovlivní až přípravu sezóny 2011/12, kdy by mělo hostovat i více mladších dirigentů našich a zahraničních.