Tak začíná próza Robina S. Sharmy, jejímž smyslem je najít vnitřní rovnováhu hlavního hrdiny a cestu ke štěstí. „Věděl jsem, že můj život už nikdy nebude stejný jako dřív a že mě potká něco nádherného, možná i zázračného. Bylo to úžasné procitnutí,“ říká si Mantla.

Vydá se do mystických oblastí Himálaje, aby našel mnichy z chrámu v Sivaně. „Poté, co se seznámíš s naší moudrostí, musíš se vrátit do své země na Západě a předat ji každému, kdo o ni projeví zájem,“ říká mu mnich, který souhlasí s jeho pobytem v Sivaně.

„Žijeme zde v horách v odloučení od světa, ale jsme si dobře vědomi zmatku, kterým současný svět prochází. Mnoho dobrých lidí zůstává dnes bezradných a ty jim musíš vrátit naději, kterou si zaslouží. A co je ještě důležitější, musíš jim přinést nástroje k tomu, aby mohli uskutečnit svoje sny.“

Rozvoj osobnosti

Sharma patří k odborníkům zabývajícím se rozvojem osobnosti a jejího růstu. Kniha Mnich, který prodal své ferrari byla přeložena do třiačtyřiceti jazyků a posloužila mnoha lidem, aby změnili svůj život k lepšímu.

„Nesmíš dovolit, abys pro hodiny a kalendář zapomněl, že každý okamžik je zázrak – a mystérium,“ zní jedna ze zásad. „Není nic vznešeného na tom, být lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší, než jsi byl sám včera,“ říká další.

Nejde o dobrodružný příběh, kdy se v každém okamžiku mění situace hlavního hrdiny. Přesto je možné ho tak brát. Mantla dochází k sebepoznání a k rozhodnutí: „Užívej si cesty, žij každý den tak, jako by byl tím posledním.“ Tak ho naučili mniši v Sivaně. A důležité je nemyslet jen na sebe.

„Pozvedni posvátnost každého dne tím, že budeš dávat. Pomáháš li jiným pozvednout jejich život, tvůj vlastní se posune do vyšší dimenze.“