Obrazy budou doplněny informačními tabulemi, které přiblíží postupy a techniky jednotlivých autorů. Cílem Albertiny bude co nejsilnější vtažení pozorovatele do impresionistického vnímání světa tak, aby v sobě mohl najít odpovědi na otázky typu „Jak přenést pocit z okamžiku na plátno?“ nebo „Na kolik je hloubka obrazu totožná s hloubkou jeho vnímání?“

Galerie v posledních dvou letech představila díla autorů světového kalibru jako je Vincent van Gogh nebo Rembrandt van Rijn a jeho doba. Výstava děl, která z momentů činí věčnost, potrvá do 10. ledna 2010. V jejím průběhu se uskuteční řada doprovodných programů pro jednotlivce i skupiny. Vstupenka bude zároveň sloužit k prohlédnutí stálých expozic Albertiny.