Jak byste charakterizoval letošní ročník Letní Letné?

Předchozí ročníky měly vždy jednu velkou hvězdu, tento má trojhvězdí tří francouzských souborů: Cirque Trottola, který před třemi lety vyprodal na Letné všechny své večery, uvede představení Volchok o rovnováze, padání a létání. Tři aktéři využívají plně svých fyzických schopností, ať už při vzdušné akrobacii či žonglování s talířem a židlí a oslovují diváky jednoduchostí, komorní atmosférou, silou emocí a prožitků.

Produkce společného projektu Atelier Lefeuvre & André, dvou členů proslulých Cirque O a QueCir-Que nazvaná La Serre (Skleník) trvá jen třicet minut, během nichž dva akrobaté jakožto blázniví zahradníci pozvou diváky do stanu – skleníku plného překvapení s trávníkem a kytkami.

Třetí hvězdu tvoří mladí absolventi cirkusové školy v Toulon, soubor Le Boustrophédon, s představením Court-miracles (Zázračný dvůr) založeném na cirkusovém umění a mistrovské práci s loutkami i živými herci. Představení skvěle pobaví, ale tím, že se odehrává ve válečném lazaretu, jde z něho i mráz po zádech.

Jste znalcem nového cirkusu, o němž jste napsal i knihu. Jakým směrem se podle vás toto umění dnes vyvíjí?

Hned několika směry. Na jedné straně se specializuje na jednu jedinou disciplínu, jako např. loňští Les Colporteurs s chůzí po laně, nebo naopak probíhá návrat k divadelnosti, jako v případě souboru Le Boustrophédon. Tito lidé mají vynikající artistické dovednosti, ale nechce se jim je předvádět jen tak samy o sobě.

Znamená to, že artisté pociťují potřebu příběhu?

Určitě. A to nejen ve Francii, ale třeba i ve Velké Británii pociťuji jasnou tendenci návratu k příběhu. Je velmi zajímavé, že se těmto souborům daří beze slov vyprávět příběh, který tím, že je založený na fyzických dovednostech, je mezinárodně srozumitelný, aniž by sklouzl k povrchnosti.

Na druhé straně je tu i tendence k abstrakci, filozofickému divadlu, jež zkoumá prostor manéže a množství pohledů na předváděné, které právě manéž umožňuje.

Zmínil jste britský nový cirkus, ale na festivalu uvidíme pouze francouzské soubory. Čím to je – a jsou mimofrancouzské soubory něčím specifické?

Nový cirkus se rozvíjí samozřejmě i mimo Francii, která je jeho kolébkou. Velmi rádi bychom přivezli i soubory ze Švédska či Velké Británie, ale vzhledem k finančním možnostem dosáhneme zatím pouze na francouzské, protože Francie podporuje vývoz své kultury. Každá země prolíná do nového cirkusu svou mentalitu.

Ostatně je to patrné i na prvním českém výhonku nového cirkusu, představení La Putyka, které bude na Letné také k vidění a které pohled na nový cirkus obohacuje o atmosféru české pivní kultury. Stejně tak vnášejí svá specifika do nového cirkusu i soubory ze Švédska nebo Velké Británie. Bez francouzského nového cirkusu by ale nikdy nevznikly.

Dopoledne na Letné patří dětem. Je o dětská představení zájem?

Dokonce velký. Každý den od jedenácti hodin přichází na Letnou zástupy dětí na sérii čtyř až pěti představení. S končícími prázdninami se rodiče s dětmi vracejí do Prahy a Letní Letná jim nabízí příjemnou možnost strávit čas v parku. Doufejme, že festivalu bude přát opět počasí.

Součástí festivalu jsou i dílny a nově Open Stage...

Pořádáme dílny jak pro děti, tak pro zájemce od 15 let výše, pro úplné začátečníky i studenty uměleckých škol. Letos to bude akrobacie na svislých šálách, hrazdě a žonglování. Ceny dílen jsou velmi přístupné a přihlásit se lze na webových stránkách festivalu.

Letošní novinkou je Open Stage, která nabízí komukoli možnost předvést výstup v délce 7–15 minut jakéhokoli cirkusového, respektive akrobatického umění. Chceme tak dát začínajícím umělcům možnost vyzkoušet si vystoupení před publikem, vzájemně se seznámit a podporovat tak růst komunity zájemců o nový cirkus.