U příležitosti 400. výročí úmrtí vrchního rabína Jehudy Levy (Löwa) ben Becalela, které připadá na letošní rok, ji pořádá Židovské muzeum a Správa Pražského hradu v Císařské konírně Hradu.

Expozice je rozdělena na dvě části – první se zaměří na historii a tradice spojené s tímto věhlasným učencem a druhá se soustředí na jeho odkaz a na původ legend s ním spjatých.

Legenda o Golemovi

A jednou z legend je i legenda o golemovi, kterou mu přisuzují. „I když Golem je koncept židovské mystiky, tak s rabim Löwem evidentně souvisí jen velice volně. Nikde nenajdeme odkazy v jeho díle, že by se snad pokoušel o takové mystické spirituální cvičení, jako je stvoření Golema," řekl včera na vernisáži ředitel Židovského muzea Leo Pavlát. Podle něj se odkaz na pojem „golem“ v Löwově díle sice objevuje, ale jde prý o jeho další význam – člověk nemoudrý.

Prohlídku uzavírá olejová malba, která vznikla pro Fričův film Císařův pekař a pekařův císař, s názvem Rabi Löw a Golem nad Prahou.

Výstava čítá na 200 vystavovaných sbírkových předmětů, knih a archiválií. Některé pocházejí až ze Státního archívu ve Vídni (dokument z roku 1597 s Löwovým podpisem) či Židovského ústavu v New Yorku (hebrejská kronika).

Jehuda ben Becalel, známý jako rabi Löw či Maharal, se narodil kolem roku 1520 v polské Poznani nebo v německém Wormsu a zemřel roku 1609 v Praze. Byl dvakrát ženatý a měl minimálně šest potomků.

Výstava potrvá do 8. listopadu a otevřeno bude každý den od 10 do 18 hodin. Vstupné je pro dospělého 160, pro děti a důchodce 100 a rodinné vstupné přijde na 200 korun.