„Vykopali jsme dvě bedny pokladů asi 1,5 metru pod povrchem. Až po okraj byly naplněny nejpozoruhodnějšími předměty, jaké si dokážete představit,“ uvedl Rakušan Michael Eisenriegler.

Tento amatérský archeolog vedl rakousko-mongolskou expedici, jež v Gobi pátrá po uměleckých pokladech. Celou akci označil za své „životní dobrodružství“.

V poušti ukryl v 64 bednách vzácná díla mnich Tudev, jenž působil v jednom z těchto klášterů. Ve vlně zkázy tehdy zmizel i symbol Mongolů a jejich nejvzácnější relikvie, Čingischánův válečný praporec vyrobený z koňského ocasu, do nějž se podle lidové víry po smrti vtělila vojevůdcova duše.

Tudev přežil vybíjení mnichů po uzavření klášterů a stal se pastýřem. Tak mohl nenápadně dohlížet na úkryt klášterních pokladů. Tajemství úkrytu předal pravnukovi Zundoji Altangerelovi. Ten se musel nazpaměť naučit identifikaci přesné polohy zakopaných beden.

Akce pro web

Už v 90. letech vyzvedl Altangerel část uměleckého pokladu a vytvořil z něj muzeum. Šlo asi jen o polovinu všech ukrytých beden. Zbytek nechal v zemi, protože byl přesvědčen, že jeho muzeum není dostatečně bezpečné, a obával se, aby vzácné věci nezmizely.

„Mí předkové je chránili mnoho let. Teď je mou povinností chránit je,“ vysvětlil.

Teprve loni jej Eisenriegler přesvědčil, aby vyzvedl další část pokladu. „Vykopávky“ nebyly díky Altangerelovým znalostem příliš složité: záběry z akce, která trvala jen asi hodinu, ihned putovaly na internet na adresu www.gobi-treasure.com.

Touto cestou se Eisenriegler a Altangerel snaží získat peníze pro muzeum a pro další kroky. Webová stránka totiž žádá uživatele, aby poskytli příspěvky, pokud mohou.

Všechny dosud nalezené i skryté součásti Tudevova pokladu patřily kdysi klášteru Chamaryn Chiid asi 450 kilometrů na jihovýchod od metropole Ulánbátaru. Klášter založil Danzan Ravjaa (1803–56) – muž, o jehož zázračných činech dodnes kolují pověsti a který kromě stovek poém napsal i první mongolskou operu a založil první muzeum.

V klášteře skrýval celkem 1 500 beden se vzácnými předměty. Tudev jich stihl ukrýt jen zmíněných 64, zbytek byl zřejmě zničen.