„Kontrakt přešel na společnost Verbis Praha, smlouva je uzavřena do května 2010,“ uvedl obchodní ředitel ČT Robert Kvapil. Verbis si od BSP pronajímá vytvořenou organizační složku a může využívat dosavadní know-how i datové zázemí.

Podle Kvapila nebylo nutné vypsat nové výběrové řízení, neboť smlouva pokračuje, jen s jiným partnerem. „Naopak se zpřísní dohled ze strany ČT, aby nedošlo k mylnému oslovování koncesionářů, jako tomu bylo v minulosti. Nastane-li jakýkoliv exces, smlouva okamžitě končí,“ poznamenal Kvapil.

Vymáhání poplatků a soudy o dlužné částky zajišťuje pro ČT i nadále advokátní kancelář Dalibora Kalcsa. Ten spolupracuje s padesáti advokátními kancelářemi v republice.