Petici distribuují režiséři Fero Fenič a Břetislav Rychlík, kteří ji kromě politikům zaslali médiím a na Facebook. Signatáři vyzývají politiky, aby přestali přehlížet podle nich „skandální chování a jednání“ Rady České televize a přispěli svým veřejným odmítnutím ke zrušení nereprezentativního výběrového řízení na místo generálního ředitele ČT.

Podle jejich názoru Rada ČT jen pokračuje v záměru obsadit tuto funkci „předem dohodnutým člověkem“. Signatáři se domnívají, že, až na čestné výjimky, radní nejsou zástupcem a orgánem veřejnosti, ale seskupením lobbistů bránícím své osobní zájmy nebo zájmy politických stran, které je do této pozice delegovaly.

Kromě zrušení stávajícího výběrové řízení na post generálního ředitele České televize formou odstoupení všech pěti finalistů vybraných Radou ČT, dále vyzývají, aby byla zahájena jednání o změně mediálních zákonů za účasti profesních sdružení, organizací, odborů a odborné veřejnosti.

Legislativní absurdity

Současně by uvítali, kdyby představitelé politických stran začali jednat se studenty z Inventury demokracie, kteří již před rokem vyzvali politiky, aby při příležitosti 20. výročí znovuobnovení demokracie odstranili legislativní absurdity. Za jednu z nich považují studenti obsazování mediálních rad podle politického klíče.

Mezi signatáři výzvy nechybí Zdeněk Svěrák, Jiří Krejčík, Juraj Herz, Hana Hegerová, Věra Chytilová, Ludvík Vaculík, Olga Sommerová, Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Ladislav Smoljak, Zdeněk Troška, Petr Oslzlý, Jiří Stránský, Vladimír Merta, Petr Jarchovský, Igor Chaun, Daniela Fischerová, J.A. Pitinský, Jiří David, Eva Salzmannová, Jiří Žáček, Filmový a televizní svaz vzastoupení Jana Krause a Jana Šterna (FITES), Asociace režisérů a scénaristů (ARAS), představitelé Rady uměleckých obcí, PEN klubu, Obce spisovatelů, signatářů Charty 77 a další.