„Byla to dohoda již připravená minulým vedením, až nyní se podařilo dosáhnout souhlasu orchestru, který dřív chyběl,“ řekl Darjanin.

„Česká filharmonie je dlouhodobě podhodnocena a finanční odměňovaní hudebníků nelze srovnávat ani s ostatními postkomunistickými státy,“ uvedl. Představil novou manažerku orchestru Danu Wagnerovou, která bude podléhat výkonné ředitelce Kateřině Růžičkové. Darjanin chce po auditu všech složek České filharmonie zlepšit i obraz orchestru v médiích.

„Během února 2010 chystám i zřízení Nadačního fondu, který by podporoval plánované změny mimořádnými koncerty,“ pokračoval. Do 30. června rovněž končí nefilharmonické koncerty různých agentur.

U nového šéfdirigenta Eliahu Inbala sice nový ředitel potvrdil jeho tříletý kontrakt, ale zároveň vyjádřil přání ho zkrátit. Mezi gramofonovými firmami, se kterými by Česká filharmonie měla nahrávat, dává přednost firmě Decca před japonskou firmou Octavia Records. Darjanin zůstává dál i jako intendant festivalu Dvořákova Praha.

„Nevidím v tom střet zájmů a vše, co jako festival z budovy Rudolfina použijeme, zaplatí festival Česé filharmonii,“ uzavřel. Další změny oznámí Darjanin za tři měsíce po nástupu.