O osud soch, bust a drobných plastik z této unikátní kolekce se v nové publikaci Hitlerova sbírka v Čechách zajímá publicista Jiří Kuchař (vydal Eminent Praha). Tři sochy (Rozsévač Williho Knappa, Veslař Hermanna Zettlitzera a Afrodité Wilhelma Wandschneidera) při svém pátrání objevil zapomenuté v areálu zámku Hluboká nad Vltavou.

„Místní vůbec nevěděli, odkud se tam vzaly,“ říká Kuchař a dodává, že by dnes mohly mít cenu dohromady okolo 7,8 miliónu Kč. Soudí tak z osudů jiných soch z Hitlerovy sbírky, které vypátral v nabídkách anglických i německých aukčních síní.

Při své takřka detektivní činnosti, dle svých slov, narážel na neustálé obtíže. „Kamkoliv jsem přijel, do jakékoliv instituce, nejdřív zbledli a pak zrudli,“ říká s tím, že slovo Hitler stále působí jako odpuzovadlo.

Kuchař se domnívá, že Vyšší Brod byl pro díla přestupní stanicí. Měla skončit v plánovaném muzeu v Linci. O konkrétním osudu sbírky na konci války se toho ale moc neví. Klášter osvobodili Američané, spekuluje se, že část cenností zničili. Část byla ponechána v Československu.

Součástí vyšebrodského depozitáře byla i Mannheimerova sbírka a Hitlerova kolekce mincí, obojí mělo být před koncem války odvezeno do Rakouska.