„Cena Ď spočívá v myšlence zviditelnit mecenáše a dobrodince, aby jejich počiny inspirovaly další potencionální podporovatele kulturních a jiných potřebných projektů,“ řekl Právu zakladatel a pořadatel ceny Richard Langer, který bude se svou dcerou předávání cen uvádět.

Ceny udílí kolegium, v němž letos mj. zasedli ředitel ND Ondřej Černý, ředitel Zoo Praha Petr Fejk, ředitel Nadace pro transplantace kostní dřeně Vladimír Koza nebo ředitelka TV Public Renata Pešková.