Žiju někde. Přestávám nečekaně milovat / říční pramen v sobě. Mnoho jmen... / Pít! Pít! A nenechat si mluvit / do života... alespoň do dýchání ne. / Žiju někde, s nadějemi / třeba je tady - co vím (Něco šíleného).

Sbírka básníka, prozaika, publicisty, překladatele a kdysi také hudebníka je neobyčejně povedeným setkáním přímočarého básnického naivismu s angažovaným (jak troufalé slovo) postojem ke světu v pěti souborech (Dini, Kniha Di, Tibetem tam a zpátky, Navažská elegie, Amazonia). Synkretismus nízkého a vysokého, slovní novotvary, nápovědy a odkazy. Amazonie a Tibet, lady Diana a Matka Tereza jako novodobé Madony - ty však nemocný svět nespasí, pražská povodeň a "jejich" nesvoboda, která nemůže být vyvážena svobodou naší, protože nemůžeš překročit hranici, která je za tebou / vzpomínky s tebou vyjebou (Tibetem tam a zpátky). Ano, stále je tu ještě poezie, jako záchranná brzda, za kterou můžete zatáhnout, abyste si pak mohli přečíst autorův verš podle Ungarettiho: Jsme sami jako sirky (Sloupek otázek). Kremličkovi se kniha povedla! (Edice současné české poezie. Klokočí/Knihovna Jana Drdy)