Najít jednotící téma pro tak rozsáhlý sborník, který otevírá stať Stanislava Komárka - Úvodník: Archeologie, je vždy obtížné. Musejí být volena témata hodně obecná a ještě široce pojímána. Tematické zaměření je patrné zejména u článků a rozhovorů věnovaných výtvarnému umění. Představen je nejen Zbyněk Baladrán, jenž připravil například koláž ze sloganů na útržcích papíru, ale také tvorba Evy Koťátkové mapující fenomén chození do školy. Archeologický výzkum nedávné minulosti přibližuje také esej Františka Lesáka Prostory povelů - o osamělosti masového cvičence.

Zřetelná inspirace archeologií je patrná i v dílech Jennifer Alory a Guillerma Calzadilly, komentujících aktuální dění v na Blízkém východě ale také i skulptury ve tvaru sedimentů. Ohlasy historie jsou zřetelné u Goshky Macugy pohrávající si nejen s otázkami, co je modernismus, ale také s bolestnými momenty německé historie, což potvrzuje název instalace Deutsches Volk  - Deutsche Arbeit.

Eseje Hala Fostera Archivy moderního umění či Waltra Benjamina Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti nebo André Malrauxe Imaginární muzeum už mají obecnější záběr a poukazují na to, jak se od dob reprodukce stávají velká díla obecně známá, takže soukromá pátrání tvůrců se mohou zaměřovat jiným směrem k přehlíženým detailům.

Nejvzdálenější jsou tématu prozaická díla, i když i v nich autoři odkrývají nedávnou minulost. Tady je však zajímavější samotné seznámení s tvorbou Maďara Lajose Grendela, Vietnamce Ngo Tu Lapa či Indonésana Seno Gumira Ajidarama.