Jde především o Svatováclavskou korunu, kterou Karel IV. nechal vyrobit u některého pražského zlatníka. U této kuriozity mají v Cáchách následující popisek: Kopie říšských klenotů Římské říše národa německého (originál ve Vídni). Správně má nápis znít: Kopie českých korunovačních klenotů, jejichž originály jsou na Pražském hradě, v katedrále sv. Víta.

Přístup veřejnosti

České korunovační klenoty jsou uloženy v Korunní komoře, jíž musí odemknout sedm klíčů, které střeží sedm představitelů státu a církve. V komoře je uložena Svatováclavská koruna, korunovační žezlo, jablko, kříž, meč a roucho. Naposledy opustily svůj úkryt v loňském dubnu, kdy byly na jedenáct dní vystaveny ve Vladislavském sále.

Korunovační klenoty jsou podle přání Karla IV. vystavovány jen při zvláštních příležitostech. Vloni bylo takovou příležitostí 90. výročí vzniku samostatné republiky a znovuzvolení Václava Klause českým prezidentem. Klenoty vystavil Pražský hrad v celém 20. století jen devětkrát.