Petr Šabach: Škoda lásky    

 

 

Henry Miller: Pod střechami Paříže    

V dospělé populaci asi nenajdete člověka, který by o věcech, jimiž se Henry Miller v Opus Pistorium, jak zní původní název díla, zabývá, nevěděl své a nezajímaly jej.

Sex a erotika. Způsob, jakým se autor s tímto tématem vyrovnává, překračuje ovšem veškeré konvence. Provokován hranicemi zůstává neomezen ničím. Perverze, zhmotnělé sny, nevyslovitelné představy. Neuvěřitelné se stává denodenní skutečností...

Naše vojsko, překlad Pavel Hron, brož., 272 str., 84 Kč

 

 

Gustav Meyrink: Golem    

 

 

Juli Zehová: Temná energie    

 

 

Isaac Asimov: Nadace