O podobě knihovny se začalo diskutovat poté, co byl pro ni vybrán projekt architekta Jana Kaplického. Knihovna se ale stavět nezačala. Praha na ni neposkytla pozemek.

Antimonopolní úřad sice v minulosti odmítl projednat postup knihovny v soutěži, přesto se ale do kauzy zásadním způsobem vložil. Šéf úřadu Martin Pecina dopisem vedení ministerstva kultury a představitelům knihovny doporučil zrušení soutěže, protože byla podle něj v rozporu se zákonem.

"Ombudsman považuje za nepřípustné, aby správní orgán nahrazoval rozhodovací činnost neformálními přípisy, které neobsahují zdůvodněný závěr o případném porušení zákonného postupu a proti nimž se nelze řádně bránit," řekla ČTK mluvčí kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Údajné odpírání řádného výkonu dohledu nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany ÚOHS vedlo podle Motejla k nejistotě "jak na straně zadavatele, tedy Národní knihovny, tak účastníků soutěže včetně jejího vítěze".

Motejl ve zprávě ke kauze uvádí, že v některých případech mediální výstupy antimonopolního úřadu neodpovídaly skutečnosti. Ochránce se přitom pozastavil nad "nepřípadností" komentářů vedení úřadu k regulérnosti soutěže, které padly za situace, kdy ÚOHS popíral svou příslušnost a odmítal v této věci rozhodnout.

"Úřad v době vedení správního řízení i šetření podnětů nedisponoval pravomocí bezprostředně přezkoumávat zákonnost veřejných soutěží o návrh. Úřad vycházel u toho, že nemůže svou pravomoc uplatňovat nad rámec stanovený zákonem. Současně byl žádán o vyjádření, která musel poskytovat za situace, kdy ve věci věcně nerozhodl, proto tato stanoviska neobsahují kategorické závěry," sdělil dnes ČTK Pecina.

Úřad podle Peciny nicméně s Motejlem souhlasí v tom, že stávající úprava umožňující ÚOHS efektivní zásah až v rámci zadávacího řízení, nikoliv už v průběhu soutěže o návrh je nevyhovující. Do novely zákona o veřejných zakázkách, kterou v současné době projednává legislativní rada vlády, proto ÚOHS navrhuje jednoznačně upravit příslušnost úřadu k přezkumu postupu zadavatele v soutěži o návrh.