Sám Mařák ho považoval za velký talent. „Vás už nemohu korigovat, vy jste majstr,“ říkával prý nad jeho školními pracemi.

Pro Františka Kavána jako rodáka z Krkonoš se česká krajina stala trvalým zdrojem inspirace. Netoužil po světlech velkoměsta, samoty uprostřed rozkvetlé nebo zasněžené krajiny byly jeho nejčastějším námětem.

Vzpomínky pamětníků i návod pro sběratele

Umělecké i životní osudy krajináře v knize detailně popisuje historik umění Michael Zachař, ředitel Národního památkového ústavu hl. města Prahy, který se malířovým dílem zabývá už dvacet let, od své diplomové práce na pražské filozofické fakultě.

Zachař patří také mezi nejvýznamnější experty na Mařákovy žáky, takže monografie je nejen poutavě napsaným příběhem malíře a jeho obrazů, ale také kritickým katalogem (majícím 1116 položek) pravých a prověřených Kavánových děl.

Vše doplňuje dokumentární část, kde jsou zaznamenány vzpomínky pamětníků. Zachař připojil i důležitou kapitolu představující jakýsi návod pro sběratele, jak se vyvarovat četných padělků, které ve velkém vznikaly už za Kavánova života.