Pěvecké sdružení moravských učitelů uvedlo koncert výběrem z mužských sborů obou jubilantů. Pod vedením Lubomíra Mátla má stále krásný vyrovnaný zvuk, citlivou dynamiku a intonační přesnost. Ženský sbor Iuventus pedagogica se sbormistryní Kamilou Tůmovou zpíval kultivovaně, ale trochu bez energie a propracovanějšího výrazu.

První část uzavřel Vysokoškolský umělecký sbor UK s Pražským smíšeným sborem se sbormistrem Jakubem Zichem a za přispění Miroslava Košlera, duchovního otce tohoto záslužného cyklu.

Koncert pokračoval ve druhé polovině kantátou Otvírání studánek v podání sborů Iuventus pedagogica a Pražská kantiléna a gradoval provedením kantáty Hora tří světel, u nás málo uváděné, spojenými silami sborů Bonifantes, Pueri gaudentes a mužské části VUS pod taktovkou Jana Míška.

Mohutně obsazené mužské těleso předneslo kantátu Martinů velmi působivě a právem si vysloužilo bouřlivý aplaus vyprodané Dvořákovy síně.