S takovým zařazením bych však byla opatrnější. Autor sice hlavní hrdiny místy opravdu zesměšňuje. Paroduje vztahy ve vesnici a především ironizuje jednání úředníků, nicméně současně se pohybuje na platformě závažného tématu. Pokleslé nejsou prostředky spisovatele, ale politické i lidské způsoby jeho postav.

Ztracený kraj východního Slovenska. Kopce a lesy, zima, obrovské závěje sněhu. Kus země zapomenutý bohem a opuštěný většinou lidí. Ne však vládními úřady. Ty zde objevily mohutný únik financí, a proto posílají sekčního ředitele Vorla, aby na místním obecním výboru sjednal pořádek.

Bezúhonný úřednický šiml, který dosud hledal potěšení výhradně ve výkonu povolání, se vydává na cestu. Ochutná pálení kořalky v krku a změní se. Pro hřejivý pocit štěstí zahodí kariéru i dosavadní identitu. Chytí se do pasti, jež ho semele. A tak, paradoxně ve chvíli, kdy celostátní deník otiskuje seriózní fotografii v rámci politické kampaně, už sekční šéf dr. Vorel neexistuje.

Koenigsmark výborně zachycuje podstatné rysy lidských charakterů. Zaměřuje se na vlastnosti, které na povrch prosakují skrze masky, na nichž člověk staví své postavení. Když umělá identita zmizí, světlo reality dopadne na obnaženého jedince. Záleží pak pouze na něm, zda obstojí, protože žádná cesta zpět nevede. „Určitým bodem počínaje není návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout,“ píše Franz Kafka v deníku ze začátku minulého století. Dnes se z tohoto principu stalo téměř literární klišé.

Pomyslnou hranici zlomu pro hlavního hrdinu představuje chalupa, kde poprvé zažije úlevu skrytou v destilátu. Pracně vybudované společenské skrýše se mu postupně rozpouštějí ve vodce. Ocitá se sám mimo svůj zaběhnutý řád. Promění se v lesní zvířátko – bezmocné, ale zároveň mnohem vnímavější k okolí. Tato živočišnost a s ní spojený každodenní boj o přežití provází všechny obyvatele zapadlé vesnice. Vytvářejí si vlastní pravidla či konvence, běžné společenské normy zde pozbývají platnosti. Stejně tak obecné představy o skutečném štěstí.

 

Alex Koenigsmark: Cesta sekčního šéfa k moři aneb Chlast
Akropolis, 248 stran, 235 Kč