Již dříve některá média informovala, že ČT bude muset zaplatit daňový nedoplatek až jednu miliardu korun. „Kdo mluví o miliardě, neví, o čem mluví, je to nesmysl,“ uvedl generální ředitel ČT Jiří Janeček na středečním jednání Rady ČT, kde se o kontrole hovořilo.

„Takové informace jsou zavádějící a nepravdivé. TV poplatníka to nebude stát vůbec nic,“ dodal. Jde o odborný metodický spor. Zástupci televize se domnívají, že kontrola byla nezákonná, protože začala v období tzv. prekluzivní lhůty, po jejímž uplynutí již nelze daň vyměřit.

Kontrolu zahájila finanční skupina na úřadu pro Prahu 2, ačkoliv by to mělo být na finančním úřadu pro Prahu 4. Podle nálezu Ústavního soudu daňovou kontrolu může provádět kontrolní orgán pouze v případě, že k tomu má jasná a pádná podezření.

„Žádná taková podezření správce daně České televizi nesdělil, a proto je zahájení takové kontroly nezákonné,“ uvedla zástupkyně daňového poradce ČT Helena Navrátilová. Správci daně napadají tvorbu Fondu televizních poplatků. Kontrolní pracovníci se neshodli na tom, co by mělo být zahrnováno do základu daně.

ČT je přesvědčena, že je oprávněna vytvářet Fond televizních poplatků, protože do něj ukládá svoje zdroje, které čerpá do výnosů tehdy, když je potřebuje na úhradu nákladů. V době, kdy souvisí s náklady, na které jsou určeny, zahrnuje je do výsledku hospodaření, a z něj se poté vyměřuje základ daně.