Autorka v letech 1999 až 2005 studovala na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u Margity Titlové-Ylovski, Vladimíra Merty, Michala Gabriela a Martina Mainera. Z několika různých uměleckých přístupů si odnesla silný vztah k malbě podložený citlivým grafickým vnímáním.
 
Denisa Krausová je bytostnou malířkou, což potvrzuje i pětiletá retrospektiva její tvorby. Vystavené práce z let 2004 až 2009 se zaobírají především zkoumáním krajiny, kde vlastní prožitou realitu posunuje do nadreálné, snové roviny.
 
V obrazových kompozicích tak nacházíme nové významy a souvislosti seřazené v kolážovité mnohovrstevné deníky, do nichž autorka sama v různých rolích často vstupuje.
 
Autobiografické hrátky jsou důležitým ventilem pro malířku a zároveň atraktivním diváckým momentem. Ač to není běžné, dá se konstatovat, že malby Denisy Krausové jsou „zábavnými“ díly s vysokým uměleckým potenciálem.