„Laterna magika bude zrušena ke 31. prosinci 2009 jako samostatná příspěvková organizace. Ke 30. červnu končí dosavadní nájemní smlouva na divadelní budovu Nové scény s Národním divadlem.

Nadále by se Laterna magika měla podílet zhruba na třetině termínů, druhou třetinu by tvořila představení souborů Národního divadla a třetinu pronájmy a vlastní projekty Nové scény, která bude samostatným produkčním útvarem v organizaci Národního divadla,“ vysvětlil Tošovský.

Laterně v posledních letech ubyl zájem diváků a loni skončila s téměř sedmimiliónovým dluhem. Vedení scény přiznává, že umělecká tvorba se ocitla na rozcestí, kdy je třeba uvažovat, jak dál. „Novou etapu existence bychom chtěli začít širokou diskusí o smyslu a umělecké koncepci Laterny magiky,“ řekl Tošovský.

První představení se odehrálo 9. května 1959, ale Laterna magika vznikla prakticky již o rok dříve, kdy tým pod vedením režiséra Alfréda Radoka a scénografa Josefa Svobody, s nímž je spojena téměř celá existence Laterny magiky, vytvořil program pro Expo 58 v Bruselu.

Tehdy se poprvé objevil princip spojení jevištní akce s filmem. U zrodu Laterny magiky stáli i Vladimír Svitáček, Ján Roháč či Miloš Forman. Padesáté jubileum oslaví Laterna magika 20. května slavnostním galavečerem, na němž vystoupí osobnosti spojené s historií i současností LM. Moderátorkou bude Ester Kočičková.