Nejde tu o kolekci obrazů a soch španělských mistrů v českých sbírkách, ale cílem autora bylo zmapování vzájemných ikonografických a historických souvislostí a také objevení toho, jak Španělsko kdysi plodně zapůsobilo na české umělce.

Důkladně mapován je třeba kult španělských světců v českém baroku, sv. Ignáce, sv. Františka Xaverského, sv. Terezii, Jana od Kříže, sv. Jakuba. Mnohé z nich najdeme v podobě soch i na Karlově mostě v centru Prahy. Zajímavé jsou exponáty dokumentující španělskou módu, typ reprezentativních portrétů nebo slavné toledské zbraně.

Pražský hrad je pro výstavu jedinečnou kulisou. K jeho ozdobám patří Španělský sál, nazývaný tak proto, že se nachází nad původními konírnami, kam si Rudolf II. přivezl ze Španělska, proslulé andaluské koně, tzv. bílé lipicány. Ostatně právě Rudolf, který z Prahy učinil evropské centrum pozdního manýrismu, byl vychován ve Španělsku a odnesl si odtud svůj vztah k umění, vzdělanosti i magii.

Praha Španělská
Císařská konírna, Pražský hrad
Do 28. června, denně 10-18 hodin