Kniha Umělec a matematik se věnuje životu a dílu tajemného vědce Nicolase Bourbakiho. Snaží se čtenářům přiblížit zábavnou stránku této neexistující osobnosti i zásadní význam jejích objevů. Bourbaki je geniální francouzský matematik dvacátého století.

Jeho práce ovlivnily vývoj moderní matematiky a položily základ modernímu pojetí vědy obecně. Bourbaki ověřitelně patřil mezi členy jisté Akademie věd a díky nalezenému rodokmenu známe řadu jeho příbuzných. Vědcovu existenci tudíž nelze jednoduše zpochybnit, i když je pravda někde jinde.

Jméno Bourbaki skrývá celou řadu vědců

Jméno Bourbaki představuje smyšlenou identitu. Pseudonym, pod nímž od roku 1935 publikuje skupina převážně francouzských matematiků – Henri Cartan, Jean Dieudonné, Charles Ehresmann, René de Possel, André Weil, JeanPierre Serre, Alexander Grothendieck a další. Z nich většina dodnes působí na École Normale Supérieure v Paříži pod společným názvem Společnost spolupracovníků Nicolase Bourbakiho, neboli Bourbakisté.

Umělec a matematik patří obsahem mezi nejzajímavější knihy, jež jsem v poslední době četla. Autorův sloh má sice určité rezervy, ty však nijak neruší. Naopak. Hovoříme zde o literatuře faktu, kde jednoduchý styl nechává vyniknout sdělení. Aczel sleduje osudy jednotlivých matematiků od války až do současnosti. Popisuje, jak byli během okupace Francie perzekuováni, a vysvětluje důvody vzniku společnosti. Jedná se z části o žert, z části o jedinou možnost záchrany autonomního vědeckého bádání.

Čtenář se tak dozví, co spojuje svět matematiky, lingvistiky, psychologie i výtvarného umění. Zjistí, kam až sahá strukturalismus dvacátého století a proč zmizel Grothendiech v Pyrenejích. Mezi všemi obory se vinou nitky vzájemného vlivu. Umění a věda spolu souvisely od začátku a moderní doba to jen potvrzuje. Picassovy Slečny zAvignonu otevřely novou cestu myšlení stejně jako Einsteinova teorie relativity.

 

Amir D. Aczel: Umělec a matematik

Academia, 190 stran 166 Kč Foto popis| Amir D. Aczel