„Počítá se zhruba s plus mínus dvouminutovým vystoupením každého kandidáta, po něm budou následovat dotazy členů volebního výboru,“ upřesnil Žák. Počet kandidátů se rozrostl z 35 na 43 jmen, na poslední chvíli dorazily přihlášky s poštovním datem 27. února, které bylo rozhodující pro uzávěrku přihlášek.

Tajemník Žák dále informoval, že vzhledem k tomu, že mezitím podal rezignaci na člena Rady ČT profesor Josef Jařab, a to z důvodů dlouhodobějšího přednáškového turné v USA, bude příští týden vydána další nová výzva, aby společenské a jiné organizace přihlásily své kandidáty na Jařabovu místo. To bude ale s kratším volebním obdobím, stejným jako měl Jařab, a sice čtyři roky. Navržení kandidáti za Jařaba budou rovněž pozváni na veřejné slyšení do Sněmovny.