„Podle článku 26 soutěže pokud nebude po 24 měsících podepsána smlouva o projektování, bude vítězi vyplacena prémie ve stejné výši jako za vítězství,“ vysvětlil.

„Požádali jsme písemně Future Systems, aby nám sdělili, kdo přebírá po Janu Kaplickém právní nástupnictví. Jakmile nám to bude sděleno a právně ověřeno, jsme připraveni finanční prémii vyplatit,“ dodal.

Jisté je, že podle statutu soutěže konané podle zásad Mezinárodní unie architektů se vítězný návrh blobu stal opět výlučným vlastnictvím londýnského ateliéru. Hazuka uvedl, že ho nyní může postavit, kde bude chtít. Nebo ho po čase opět může nabídnout do rodné země architekta Kaplického. Stanovisko Future Systems se nepodařilo získat.