A pokud bude další člen rady Josef Jařab pokračovat více než tři měsíce v přednáškovém turné po USA, bude se možná hledat šest nových tváří, protože podle Zákona o ČT musí být člen, který se více jak tři měsíce nezúčastňuje schůzí rady, odvolán.

Organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, jsou vyzýváni, aby do 27. února předložili volebnímu výboru Sněmovny jména kandidátů. Konečný výběr radních provedou poslanci hlasováním na své schůzi.