"Nejsou k dispozici údaje, kolik Pražanů bere televizní signál ze Žižkova a kolik z Prahy–Cukráku, jenž skončí analogově až 30. října,“ uvedl na čtvrteční konferenci k informační kampani digitálního vysílání předseda Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák.

Od 1. února čeká Pražany masivní digitální informační kampaň trvající tři měsíce, tedy do vypnutí analogu na Žižkově. Do schránek obyvatel metropole zamíří ve dvou vlnách – začátkem února a v průběhu dubna – 610 tisíc ks velkých letáků nazvaných Diginoviny, ve kterých občané najdou všechny potřebné informace k přechodu z analogového na digitální televizní vysílání.

Po ulicích Prahy budou jezdit vozidla s proškolenými hlídkami a rovněž s letáky s informacemi. Do akce se zapojí televize. Začnou od 15. února označovat piktogramem v dolním rohu obrazovky, že vysílač, ze kterého právě teď bere divák signál, bude vypnut.

K dispozici je již bezplatná telefonní linka 800 60 30 a speciální webová stránka www.digitalne.tv obsahující rovněž všechny údaje o digitalizace. Informace dostanou pražské obecní úřady a bytová družstva. Očekává se i mediální kampaň v tisku, prověřování, zda je v obchodech dostatek set top boxů pro příjem digitální TV a také, zřejmě formou příbalů k dennímu tisku či jinak, videonávody, jak postupovat při úpravě společných televizních antén.

Kampaň bude stát třicet miliónů korun, peníze pocházejí ze speciálního účtu, který spravuje Česká televize (ČT). Na účtu jsou a budou shromažďovány příjmy z reklamy ČT do doby, než inzerce na veřejnoprávní televizi zmizí úplně.