Hry velice rozdílné, za navštívení stojí ale obě. Obchodník je produktem autorova westernového romantismu. Pozor, jaguár! napsal Nash před Vyvolávačem dešťů. Je poplatný drsným příběhům padesátých let, v nichž není vzácné reflektování honů na člověka, končících nezřídka lynčem.

Zpracováno téma honu na člověka i zvířata

Svojtka si dobře porozuměl s realizačním týmem, v němž stojí za vyzvednutí hudba Martina Horáčka ve znamenité stylizaci country, ale i dvoupólová výprava Michaely Červenkové: primitivní kvelbový ranč s kotci chycených zvířat k pobavení drsných návštěvníků a kousek divočiny v kopcích ve skalách. Tudy vede cesta ke svobodě.

Člověk vymykající se hrubému okolí zálesáků s jedinou vášní: lovit. Zvířata i lidi. A proti nim z milosti šerifa (Rostislav Čtvrtlík) učitel (Jan Teplý). Jemný a nezupácký Dave se málo hodí do bezcitného prostředí mužů pohybujících se často za hranicí zákona. Marně také usiluje o šerifovu dceru (Eva Kodešová).

Dave prohrává jednu zkoušku mužnosti za druhou. Jeho šance se nakonec umenšují i v očích Janny. Ale jen do chvíle, kdy zvlčilá smečka (Čtvrtlík, Radek Zima, Karel Vlček, Ivan Jiřík, René Přibil, Ondřej Kavan a další) začne kvůli domnělému bohatství – celých devět stovek dolarů – nahánět mentálně zaostalého sirotka Wallyho (Jan Konečný).

Příbuzenství se Steinbeckovým O myších a lidech, v honu na člověka také s Williamsovým Sestupem Orfeovým nebo s pozdějším filmem Frajer Luke. V 50. letech si američtí dramatici ještě troufali na tragické konce. K němu spěje také Pozor, jaguár! Spravedlnosti a pochopení je na scéně málo. Kromě Dava je reprezentuje děda Ricks (Rudolf Jelínek) z rodu člověk vymírající.

V inscenaci Divadla pod Palmovkou nechybí magie

Svojtkova inscenace v Divadle pod Palmovkou patří ke zdravě akčním. Herecký tým působí díky pohybové spolupráci Karla Basáka a kostýmům Červenkové westernově. Neparodicky. Ani v Jaguárovi díky Haně Seidlové v roli Wallyho matky Wilkinsové nechybí magie.

Důležitější je ale téma: beznadějný zápas jednotlivce proti zvůli moci, někdy velice svérázné a nevzdělané, samozvaně omezující svobodu jednotlivce. Nepochybuji o tom, že Pozor, jaguár! bude pod Palmovkou kouskem divácky nadmíru úspěšným.