Inspirací se pro všechny přizvané staly letní povodně. "Žijeme ve Střední Evropě, kde ničivé katastrofy nebývaly zvykem. Je však možné, že ve vztahu člověka k přírodě se tak čistí Augiášův chlév", řekla na zahájení výstavy její autorka.

Vybrala výtvarníky, kteří se vodou inspirují, ať už jako tématem životadárné tekutiny nebo ničivého živlu.

Expozice bude zakončena 7. února v 17 hodin společenským večerem s aukcí obrazů. Výtěžek by měl pomoci umělcům, jimž rozvodněná Vltava zaplavila ateliéry.