Pelc (1957) žil v letech 1980 až 1989 v exilu ve Francii a plebejským jazykem i stylem napsal poutavou výpověď o zmařeném osudu. Poprvé jeho kniha vyšla u Adolfa Müllera v Kolíně nad Rýnem v roce 1985.

Landsmann (1949) odešel právě v tom roce do Kanady, vrátil se však do Evropy a žil v Nizozemsku na sociální podpoře. Šestnáctiletá zkušenost ostravského horníka mu byla na nic; respektive je všudypřítomná v jeho jednání i v literárním podání.

Vzponínky na dětství a šachtu

Ohromil prvotinou Pestré vrstvy (1999), k níž se odhodlal poté, co mu v exilu Jaroslav Hutka podepřel sebevědomí jako autorovi. Některé motivy ze Šestého smyslu tak čtenář vnímá jako ohlas už řečeného, Landsmann prostě píše záznam vlastních osudů po roce 1989, kdy se vracel do rodné země. Necítí potřebu stylizace.

Mnohá jména těch, s nimiž jednal, uvádí naplno a tím vzniká jisté napětí mezi dějem a řadou vzpomínek na dětství, hornickou společnost, na rodinu a potom na lidi, s nimiž ho po listopadu spojil osud jak v Rotterdamu, tak i v Praze.

Vrací se k úspěchu knihy Pestré barvy, vydané v nakladatelství Torst, jehož majitel Viktor Stoilov ho překvapil svým mládím i tím, že mu pokaždé vyplatil nějaké peníze. Aby se Landsmann živil literaturou, musel by vydat knihu každý měsíc, což nevidí jako reálné. Šachta se nakonec jeví jako záchrana.

Ženy jeho života

Zmáhá ho šestnáct hodin, které musí strávit v autobusu, kdykoli se přesouvá z jednoho místa do druhého. Peněz není nikdy dost. Pozoruhodné jsou jeho portréty žen, které kdy potkal – od manželky Evy, které koupil prstýnky i šaty z první výplaty na šachtě, přes sobeckou Hellen z Rotterdamu až po Lucii. Ta je jeho dobrá víla, pomáhající mu i v situaci, kdy už skoro rok neměl žádný příjem. Několikrát jim vypnuli telefon, dvakrát dokonce elektřinu...

Není to román, který ohromí novostí tématu nebo zpracováním. Je to však poctivé vyprávění o složitosti návratů někam, kde si každý musí vytvořit základní podmínky existence. A samozřejmě si s sebou přináší vše, co mu milosrdná paměť z „minulých životů“ zachová.

 

Ivan Landsmann: Šestý smysl Nakladatelství XYZ, 317 stran, 269 Kč.