Gorretův film se Sartrovou ikonou účtuje i strhává její gloriolu. Přibližuje „velkého učitele“ očima pozorně naslouchajícího páru do sebe zamilovaných studentů Frédérika a Carly, kteří jsou strženi kouzlem jeho osobnosti i mocí jeho snů a ideálů, z něhož musí nakonec vystřízlivět – byť se mezitím nenávratně změnily jejich životy.

Sartre věřil v rovnost, volnost a žil ve svazku volné lásky

Sartre byl duchovním vůdcem uvolnění a kulturního rozmachu 60. let. Jako každý druhý univerzitní myslitel ve Francii byl marxista, stavěl se proti poválečnému gaullismu, věřil v rovnost, volnost, bratrství a žil ve svazku volné lásky. Vystupoval proti kolonialismu, spolupracoval s Alžířany z hnutí odporu v alžírské válce a měl slabost pro povzbuzující látky a mladé studentky.

Jenže probuzení z revolučních nadějí po boku Sartra, až nelidského idealisty ve světě špinavé politiky a moci, mohlo být i v Paříži kruté. Carla a Frédéric přicházejí bolestně alespoň o svoji nevinnost, a také lásku...

Film je pozoruhodný i slavnými citáty tvůrce, pokusem o dramatizaci jeho charakteru.