O hlavní postavu nábožensky založené dívky Bess, která je schopna obětovat vše pro těžce zraněného Jana, se dělí Lucie Pernetová a Klára Sedláčková - Oltová, další role hrají Hynek Čermák, Dana Batulková, Lukáš Jurek, Radka Fidlerová, Jaromír Nosek a Vladimír Čech.

Komorní drama se odehrává ve Skotsku v sedmdesátých letech. Věřící, čistá a naivní Bess si vezme Jana, který odjíždí pracovat na naftařskou plošinu v Severním moři. Brzy ale utrpí při explozi úraz a ochrne na celém těle. Bess z toho obviňuje sebe, protože se modlila, aby se Jan vrátil domů a domnívá se, že Bůh jí takto vyslyšel.

Její ochota obětovat se dosahuje až zvrácených rozměrů. Muž upoutaný na lůžko po ní chce, aby spala s jinými a vyprávěla mu o tom, a Bess to udělá, protože se domnívá, že mu pomáhá.

„Prolomit vlny je mystický příběh o síle víry, míře sebeobětování a o poutu lásky. Manželství věřící dívky Bess a úrazem s trvalými následky stiženého Jana není ohraničeno jeho pozemským trváním. Divadelní adaptace umožňuje na rozdíl od filmu více metaforičnosti a obraznosti a působí tak na diváka mnohem silněji,“ domnívá se dramaturgyně Věra Mašková.

"Jevištní adaptace této novodobé tragédie v Divadle Rokoko vyžaduje specifický přístup,“ prozrazuje dramaturgyně a dodává: „Právě v jevištní podobě může vyniknout metafyzická rovina celého příběhu. Prostor Rokoka implikuje také specifické divadelní gesto – neumožňuje velké divadelní efekty, ale dává prostor pro velmi intenzivní niterné herectví.“