Letos se připomíná 1100. výročí narození sv. Václava, patrona českých zemí. Pořadatelé v expozici shromáždili vzácné předměty, které byly po desetiletí skryty v depozitářích a reprezentují kořeny a šíři svatováclavské tradice. "Není to jen výstava umění, ale je na ní zastoupen i sám Václav - ve svých ostatcích," řekla jedna z kurátorek výstavy, Dana Stehlíková z Národního muzea.

"Zvolili jsme prostředí kláštera, který nese stopy sv. Anežky, pokračovatelky přemyslovského rodu, k němuž náležel i sv.Václav," uvedla kurátorka Národní galerie v Praze Štěpánka Chlumská.

Pořadatelé výstavu instalovali v přízemí kláštera, které bylo v roce 2002 zatopeno při povodních a odkud poté správce kláštera Národní galerie v Praze odstěhoval citlivé středověké umění do vyšších pater. Jeden z autorů výstavy řekl, že prostředí kláštera spolu s časovou tísní při přípravě výstavy bylo natolik důležité, že se přistoupilo i na toto riziko. Iniciátorem výstavy byl kardinál Miloslav Vlk, který na počátku tohoto roku také vyhlásil svatováclavský rok.

Výstava představí sedmdesát exponátů

V gotických prostorách kláštera sv. Anežky je vystaveno na 70 exponátů - obrazů, soch, liturgických předmětů, mincí, grafik a předmětů uměleckého řemesla. Mezi nimi je i originál Palladia země české, které nebylo vystaveno od roku 1945. Je to kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, který podle legendy nosil na prsou sv. Václav a jemuž je připisována ochranná moc nad českými zeměmi.

Vystaveny jsou také umělecké předměty z pokladu Staroboleslavské kapituly nebo Svatovítského pokladu Metropolitní kapituly u sv. Víta. Obrazy a sochy představují sv.Václava ve třech úlohách: jako věčného panovníka a patrona českých knížat a králů, ale i Habsburků, jako rytíře připraveného chránit svůj národ a jako svatého, dobrého člověka, který učí osobním příkladem pokoře, zbožnosti a lásce, a jako mučedníka.

K nejpůsobivějším obrazům patří podle autorů původem gotická, takzvaná věrná podoba sv.Václava (vera effigies) ze zaniklé rotundy sv.Václava v Praze na Malé Straně, barokní obrazy s výjevy ze svatováclavských legend od Karla Škréty či Petra Brandla nebo monumentální sochy z kostela sv.Jindřicha v Praze či z katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.

Expozici připravily pražské arcibiskupství a Národní galerie v Praze a podle pořadatelů je výjimečná tím, že se vedle sebe opět objevily unikátní památky a skvostná díla uměleckého řemesla, které měli návštěvníci možnost takto vidět naposledy v roce 1929 při velké svatováclavské výstavě.