Počítá se s příjmem z reklamy 753,7 miliónů korun, který ale z větší části poplyne do Fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (150 mil. Kč), zvláštního účtu pro rozvoj digitálního vysílání (15 mil. Kč) a na mandatorní výdaje (165 mil. korun).

Radní ČT budou rozpočet schvalovat v druhém týdnu ledna. Generální ředitel Jiří Janeček na středečním jednání rady informoval, že v ČT stále probíhá daňová kontrola. V příštím roce bude v televizi proveden personální audit, k jehož druhé části bude přizvána externí agentura. Radní nežádali konkrétnější informace.

Dozorčí komise Rady ČT se zabývala hospodařením časopisu ČT+, které bylo ztrátové, někdy až šedesátiprocentní i vyšší remitenda. Předseda dozorčí komise Ladislav Kozák ztrátu na konkrétních číslech neupřesnil, přednese je v lednu.