Polovinu výběru tvoří nefiktivní literatura. Úspěch, zdá se, momentálně přinášejí hlavně aktuální témata nazíraná kritickým pohledem. Patří sem kniha americké investigativní novinářky Jane Mayerové The Dark Side (Temná strana) o problematickém pozadí Bushovy války.

Novinářem je i autor další knihy Dexter Filkins. Jmenuje se The Forever War (Věčná válka) a pojednává o konfliktu v Afghánistánu. Nechybí ani historická témata – o občanské válce v USA píše Faustová v díle This Republic Of Suffering (Tato republika utrpení).

Z autorů je českému čtenáři nejblíže Morrisonová, jejichž díla Velmi modré oči nebo Jazz vyšla i česky. Knihy Millhausera nebo Lahiriové jsou u nás k dostání alespoň v originále.