Co je projekt Karlín - Zóna A?

Pokus vrátit do této čtvrti život. Výstava několika desítek mých obrazů, které jsme instalovali přímo v ulicích na zdi domů, potrvá deset měsíců. Součástí projektu jsou ale i další akce, jenže krátkodobější. S herci Teatru Novogo Fronta a několika dalšími lidmi jsme v létě uspořádali v prostorách Hudebního divadla v Karlíně performanci na texty Samuela Becketta, z níž právě vzniká videodokument a fotografický cyklus. Galerie Litera, která sídlí na Karlínském náměstí, jím znovu zahajuje svou činnost. Výstava potrvá měsíc.

Proč byla performance v Hudebním divadle bez diváků?

Předně kvůli jejich bezpečnosti, protože budova je ve špatném technickém stavu. Ale ani jsem nezamýšlel udělat klasické představení, to bychom si mohli najít jiné místo. Veškeré performance, které dělám, vždy vznikají pouze kvůli filmovým a fotografickým záznamům. Nejsem divadelník, takže veškerou energii vždy investuji do toho, aby se při performanci povedlo zrealizovat mé představy. Ale neorganizuji si je sám, vždy si zvu ještě několik spolupracovníků. Takže film se mnou režíroval Aleš Janák a autorem fotografií jsou Zdeněk Lhoták a Jiří Putta.

Už máte s tak dlouhodobou instalací nějaké zkušenosti? Nebojíte se, že malby v Karlíně poškodí počasí, nebo lidé?

Všechno jsou to olejomalby. Ještě nikdy jsem je tak dlouho venku nenechal. Jsou kryté plastovými deskami, a většinou poměrně vysoko mimo dosah lidí, tak doufám, že vydrží.

Co se s nimi stane, až je příští rok v červnu ze zdí odstraníte?

Uvažuji, že bych je převezl do Ostravy a instaloval je v prostorách opuštěných hutí.

Vy si podobná prostředí vybíráte pro své akce pravidelně. Pokud vím, na počátku devadesátých let jste byl například ve valdické věznici.

Začínal jsem už v osmdesátých letech v Terezíně, pak jsme byli v Mostě, pražských Vysočanech, ale i jinde. V době, kdy v Bosně vypukla občanská válka, jsme zrovna začali spolupracovat se studenty akademie v Sarajevu. Tehdy jsme spolupracovali s šesti z nich, čtyři pak získali stáž v Praze na akademii a uměleckoprůmyslové škole. Aldin Popaja tu s přítelkyní dokonce zůstali, působí tu a občas se zúčastňují našich projektů.