Expozici připravili dva vynikající odborníci Karel Srp a Marie Rakušanová z Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Petrem Wittlichem z pražské katedry dějin umění a Vojtěchem Lahodou z Ústavu dějin umění.

O genezi výstavy řekl Karel Srp: „Měl jsem být propuštěn z Galerie hlavního města Prahy a Marie Rakušanová ze solidarity chtěla odejít také. Tehdy se na nás obrátili z Ostravy, abychom pro ně připravili velkou výstavu umění v letech 1890– 1918. Velice se v tomto ohledu angažoval generální ředitel Vítkovic Jan Světlík, který mj. uvolnil značné finanční prostředky k tomu, aby tak významná expozice byla právě v Ostravě.“

Díla v hodnotě 4 miliard korun

Zájemci na výstavě uvidí známé ikony českého moderního umění, ale i díla nově objevená a dosud neznámá. Na vernisáži zaznělo, že na stěnách ostravského Domu umění visí v těchto dnech 4 miliardy korun, což je souhrná odhadní cena všech vystavených exponátů.

Autorům koncepce šlo o to, aby v prolínání tvorby různých osobností jako Muchy, Váchala, Slavíčka, Filly, Procházky, Kubišty, Čapka, Zrzavého a Kupky objasnili ono vzájemné a někdy i podivné propojení impresionismu, symbolismu, expresionismu a kubismu.

„Nenajdete obraz, kde by se Slavíček chtěl podobat Fillovi, ale jsou Fillovy obrazy, které se přibližují Slavíčkově stylu – a tyto dialogy tvůrců jsme chtěli divákům ukázat,“ tvrdí Karel Srp.

Jedenáct tématických okruhů

Přes tři sta obrazů a soch je uspořádáno do jedenácti okruhů, jako Démoni hrůzy, Ráje touhy, Barvy ega či Katedrála abstrakce. Členění není chronologické, ale podle příbuznosti témat a podle hledání podobných či naopak kontrastních forem.

Uspořádání výstavy i počet exponátů si vyžádaly, aby ostravský Dům umění byl zcela vystěhován a Sváry zření tak zaplnily jeho veškeré prostory. Na svém místě zůstala jen známá Klimtova Judita, která tu symbolicky zastupuje dialog Prahy se secesní Vídní.

Výstava nebude mít reprízu

„K uskutečnění naší představy o zrodu moderního umění jsme oslovili na padesát galerií a muzeí i soukromých sběratelů. Všichni nám ochotně vyšli vstříc. Do těsného sousedství se dostaly obrazy a sochy, jež by se za jiných okolností vedle sebe neobjevily,“ říká spoluautorka projektu Marie Rakušanová.

Výstava se povedla. Vyrazit do Ostravy za uměleckými poklady rozhodně stojí zato. Expozice nebude mít už žádnou reprízu a jediným historickým dokumentem po ní zůstane obrovský třistapadesátistránkový katalog, který vydalo nakladatelství Arbor vitae.

 

Sváry zření 1890–1918, Dům umění Ostrava, do 28. 2. 2009.