Musím teď vylovit z nádržky plevelných slov až skoro nemravný termín projekt a zažalovat, že žádný zásadní projekt jsem v českých sítích neobjevil. Internet plní pro literaturu funkci skladu, nástěnky, knihovny, ale událostí je poskrovnu (a pokud jsou, tak buď nedodělané, neaktualizované, s odfláknutým designem, nebo naopak s chybami atd.).

Mimo síť se události dějí - teď třeba vyšlo 26. číslo underčasopisu Mašurkovské podzemné a pro několik množin kulturních minorit to je bezesporu počin. Mimochodem zde v rozhovoru s jednou z nejdůležitějších kapel v dějinách veselé (tzn. jiné než vážné) hudby, skupinou Can, odpověděl baskytarista, ale hlavně zvukový alchymista Holger Czukay na otázku na internet: Ale to je vesmír, s kterým můžete hovořit. To je příklad absolutní svobody.

A právě vesmír a svoboda u nás chybí. Mylně jsem se domníval, že díky intertextu se konečně naplní dávný sen a začnou se vytvářet texty trojrozměrné, sendvičové, z každého druhého slova ve větě bude moci čtenář prolézt do encyklopedie, do knihovny fotografií nebo melodií, na jiné texty, do jiných knih, na informační stránky, bude možné vybrat si z více variant pokračování. Že třeba někdo využije hiršalovskou metodu sekundárních a terciálních odkazů... Že dojde k porušení linearity, aniž by došlo ke ztrátě smyslu.

Zatím se situace podobá nezralému mariášníkovi, který dostane do ruky jednu celou barvu, třeba kule, a dvě nejnižší srdce, hlásí, že bude hrát betla (nesmí udělat žádný štych), a z nadšení, jak se mu to urodilo, vyjede kulovou sedmičkou.

Čili - potenciál by byl, ale lidi chyběj! Moje nenaplněné představy však neznamenají, že by se neobjevily spousty jiných fenoménů, v posledním roce třeba neobyčejně rostoucí blogování (o něm příště). Zdá se, že zatím převažuje trend umístit na stránky hotové texty co nejjednodušším způsobem (jak po technické stránce, tak z časového hlediska).

Kreativita, hravost, experiment zatím prohrávají vysoko na body s prostou informací. I když se internetový vesmír rozpíná stále rychleji (jen aby bylo dost elektrického proudu), internauti se nesmějí vzdát: Per internet ad astra! 

poezmije.unas.cz

Z výběru známých i neznámých básníků jedno dílko: Tak nám včera zlevnili, / vepřovou plec bez kosti / už se těším / jak si dám / vepřovou plec bez kosti (Jura Zbrna).