"Autentické dětské zpěvy i obrazový materiál, které se nám staly podkladem pro tuto písničku, natočil v jihozápadní Ugandě Michal Příhoda. Ten pracuje pro organizaci Bwindi Orphans. Písničku, kterou jsme z těchto materiálů udělali na naši poslední desku Lé La, jsme pojmenovali podle jejich webové adresy www.bwindiorphans.org, jako výraz podpory a upozornění na tuto smysluplnou věc," říkají Čankišou.

CD Lé la, které kapele letos vyšlo, se řadí k vůbec nejzdařilejším českým počinům na alternativní scéně. Na novince dostala elektrická kytara o něco větší prostor, než bylo zvykem, skladby získaly větší drive, ale zachovaly si hypnotickou náladu.

Videoklip zde

Bwindi Orphans je nezisková organizace, která se zabývá adopcí na dálku, financováním školní docházky a základních potřeb afrických dětí, které jsou buď úplnými sirotky, nebo částečnými sirotky, nebo pochází z extrémně chudých rodin.

Také pomáhá se zajištěním lékařské péče, kurzů praktických dovedností, hledáním odbytu pro výrobky, které dělají starší děti nebo jejich rodiny a s pořádáním poznávacích zájezdů do této oblasti spojených s pobytem přímo ve vesnicích.