"Slam poetry je soutěží v autorském přednesu původních básnických textů, kdy je akční poezie provozovaná jako performance. Umění performance tu je považováno za rovnocenné s uměním skládat básně. Soutěž probíhá dvoukolově, přičemž v každém kole vystoupí účinkující s jinou básní dle vlastní volby," říká Joachim Dvořák z nakladatelství Labyrint, které pořádá pražskou část soutěže společně s hip hopovým magazínem BBARAK. "Vítěz pražské části získá dva tisíce korun," dodává.

"Každý má na své vystoupení maximálně tři minuty. Během produkce není povoleno používat žádné hudební nástroje, ani hudební nahrávky, žádné doplňky. Jediným povoleným nástrojem je lidské tělo a vlastní hlas," tvrdí Dvořák.

Naopak je podle něj dovoleno využívat prostředí, které je k dispozici, a prostředky, které poskytuje - mikrofony, stojany, jeviště, židle, uličku mezi sedadly, vše za předpokladu, že tytéž prostředky jsou k dispozici také ostatním soutěžícím. Porotu tvoří zástupci z publika.

Více informací na adrese www.labyrint.net