Český zájemce o dílo božského Michelangela má nespornou výhodu. Zásluhou Jana Vladislava už v roce 1964 byly přeloženy všechny umělcovy dopisy a básně a také dobové dokumenty o jeho životě i biografie jeho současníků.

Čeština je jednou z mála řečí na světě, v níž něco podobného kdy vyšlo. Nyní tuto úctyhodnou práci doplňuje v českém překladu německá publikace souborného Michelangelova díla.

Fakta jsou utříděna a shromážděna s pověstnou germánskou pečlivostí a pokud se do knihy pečlivě začtete, získáte o Michelangelově malířství, sochařství i architektonické tvorbě úplný obraz.

Unikátní obrazový materiál

Obrovitá kniha je však především naplněna unikátními reprodukcemi. Fascinující je zejména fotodokumentace malířské výzdoby Sixtinské kaple, na které Michelangelo pracoval z donucení a po mnoha konfliktech s papežem.

Všechny snímky zachycují sixtinské fresky po velké restauraci, která odhalila původní pestrou a svítivou barevnost. Prohlídka detailů, někdy ve skutečné velikosti, je pro každého nevšedním zážitkem. Michelangelův slavný Poslední soud, inspirovaný Dantem, si důkladněji prohlédli snad jen jeho novodobí konzervátoři!

V knize je i kompletní soubor vzácných umělcových kreseb. Jde vesměs o studie k architektuře, k plastikám a nástěnným malbám.

Kresby používal Michelangelo pouze jako pracovní pomůcky. Jen několik oblíbenců je dostalo darem – ne však pro umělecké sbírky, ale aby se na nich naučili kreslit.

Sochařství a plastikám je věnováno méně pozornosti

Menší prostor je v knize věnován plastikám. Bohužel! Zde byly zvoleny především černobílé snímky, kde ambice fotografa byla předvést umění a originální pohled na Michelangela. Výsledek je nicméně působivý, nebo alespoň přijatelný.

Neubránil jsem se však dojmu, že knihu Taschen původně koncipoval jako přehled malířské tvorby a až dodatečně v průběhu práce bylo vše doplněno i o sochařství. Ostatně reprezentační fotografie některých důležitých soch tu chybějí a velkou fotografii nahrazuje jen malý orientační snímek v rámci závěrečného katalogu.

Na škodu je také fakt, že pro druhou polovinu knihy (čili dokumentační část) byl zvolen méně kvalitní papír, což částečně ublížilo reprodukování souboru kreseb. Jinak jde o úctyhodný počin, který české zájemce o renesanci zaujme stejně jako předchozí obrovitá kniha o Leonardovi a jeho obrazech.

 

Michelangelo
Slovart Praha 2008, 696 str., 4999 Kč