Cena byla podle komise udělena za "angažovanost a debatu o evropských otázkách na místní úrovni a také proto, že projekt je příkladem spolupráce, účinných pracovních postupů a hmatatelných výsledků."

Cenu přebere dne 13. listopadu 2008 v Bruselu sedm zástupců projektu, kteří se podíleli na jeho realizaci, Dr. Jana Švehlová, producentka Zuzana Dražilová, dvě z dcer politických vězňů 50. let Eva Vláhová a Marie Janalíková, produkční Mirek Vymětal a studenti FAMU Veronika Janečková a Jaroslav Kratochvíl.

„Měli jsme možnost posoudit kvalitu projektů a vybrat z nich ty, které jednak odpovídaly účelu programu "Evropa pro občany" a které by také bylo možno dále využít k podpoře podobných snah v této oblasti. Letos jsme, inspirováni Evropským rokem mezi-kulturního dialogu, vybrali tři projekty, které vycházejí ze zkušeností nabytých v minulosti předchozími generacemi a které lze využít pro poučení generací budoucích, konkrétně při jejich výchově k toleranci a otevřenosti," uvedl předseda poroty Hannu Takkula.

Příběhy natáčelo deset studentů FAMU

Dcery politických vězňů byly v padesátých letech odděleny od svých rodičů a zažívaly každodenní strach a ponížení. Často vyrůstaly u příbuzných nebo v dětských domovech. Ve škole byly svými pedagogy označovány za děti nepřítele státu nebo kriminálníka. Stát jim bránil i v získání vyššího vzdělání.

Audiovizuální svědectví dcer politických vězňů natáčelo s třiceti sedmi dcerami politických vězňů od 28. ledna 2008 deset studentů dokumentární tvorby FAMU pod supervizí režisérky Heleny Třeštíkové. Stránky o projektu najdete zde.

V současné době probíhá další projekt věnovaný padesátým letům, nazvaný Příběhy bezpráví. Jde o filmové projekce a debaty na školách a jeho součástí je také výstava na Václavském náměstí.