„ČT připravuje opravdu projekty veřejnoprávní, programy, které nikdo nezpochybní jako komerční,“ vysvětloval výběr programů předseda rady Jiří Baumruk.

ČT nesouhlasí s výsledky daňové kontroly

Generální ředitel ČT Jiří Janeček informoval, že v televizi skončila daňová kontrola Finančního úřadu Praha 2, která zkoumala účetní a daňové operace z let 2004 až 2006. ČT se závěrem kontroly nesouhlasí a použije všechny prostředky – nevylučuje ani soudní cestu, aby obhájila, že prováděla vše v souladu se zákonem i pokynem ministerstva financí.

Kontrola skončila odborným sporem o účtování ve fondu televizních poplatků. V rozporu s předchozím písemným stanoviskem ministerstva financí, na jehož základě ČT přešla na fondové účtování, správce daně nyní vyjádřil názor, že není správné takto účtovat,“ vysvětlil mluvčí ČT Ladislav Šticha podstatu sporu.

Zjednodušeně řečeno, spor je veden o to, kdy mají být poplatky daněny – zda v roce jejich přijetí, či až v době, kdy jsou zúčtovány do výnosů v souvislosti s náklady, které mají krýt. ČT vždy televizní poplatky zahrnovala do základu odváděné daně.