Dochovaný staročínský text vznikl v době Válčících států (403 - 221 př. n. l.), jež byla však především dobou filozofů. Stratég a myslitel Mistr Sun je nejčastěji ztotožňován s Konfuciovým současníkem Sunem Wu, který se angažoval jako vojenský specialista u wuského krále Che-lu (514 - 496 př. n. l.). Jeho řeč připomíná Starého Mistra, Lao-c´.

Filosofická hloubka činí z třináctičlenného traktátu nejen kanonickou knihu východního válečnictví, ale především pramen poučení z jistého druhu myšlení, které daleko přesahuje bojovou zkušenost. Český čtenář se nyní může díky geniální práci profesora Krále setkat s prvním původním překladem.

Jiří Kolář vytvořil sbírku Mistr Sun o básnickém umění v roce 1957, tedy v době oficiálního přátelství Československa s maoistickou Čínou. Poezií tehdy odvážně zareagoval na obskurní vydání díla Mistra Suna, které na základě tří převodů z angličtiny sestavil Jaroslav Průšek. Původní, čínský text Mistr Sun o válečném umění vznikl před naším letopočtem jako stylizovaná příručka. Vojenská strategie, založená na paradoxních možnostech slabosti proti síle, měkkosti proti tvrdosti, prázdnoty proti plnosti, pohybu proti stálosti či změny proti pravidelnosti, se stala myšlenkovým východiskem všech východních bojových umění. Kolář použil Sunovy zásady válečníků ve sféře psaní poezie.

Paralelní vydání podtrhuje skutečnost, že se jedná o texty vnitřně propojené. Mravní i poetická myšlenka obou stojí nad literárním žánrem. Jejich nadčasové poselství překonává  staletí i odlišnost kultur. Podle Oldřicha Krále se Kolářův experiment blíží podstatě originálu mnohem více než Průškova kniha. Ke společnému vydání básně s Královým převodem, akcentujícím básnické kvality původního textu, však dochází až nyní.

Oldřich Král: Mistr Sun o válečném umění
Jiří Kolář: Mistr Sun o básnickém umění
Dokořán, 224 stran, 298 Kč