"Byl bych nerad, kdyby se veškerý zájem soustředil pouze na mnichovské dohody, výstava nabízí mnohem více exponátů, které dokumentují vývoj Československa do roku 1938," řekl ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

Výstava zabírající plochu téměř 1500 metrů čtverečních je rozdělena na čtyři části - nádraží, město, venkov a kino, které mají charakterizovat fenomény spojené s první republikou. První část zachycuje vznik republiky a vše, co jejímu vyhlášení předcházelo. Vedle působení československých legií a významných osobností spjatých se zahraničním odbojem ukáže i domácí politiku v rámci habsburské monarchie a každodenní realitu válečného života. Založení samostatného státu 28. října 1918 připomene například první československý zákon.

Další části výstavy upozorní na dvě odlišná prostředí, v nichž se odehrával život první republiky - město a venkov. Mezi unikáty této části expozice patří Kotěrův nábytek z roku 1919, šaty z módního salonu Hany Podolské, gobelín se státním znakem, který byl umístěn v Poslanecké sněmovně, a sportovní automobil Jawa Minor. Závěr expozice připomene významné osobnosti spjaté s tímto obdobím. Podle Lukeše půjde o poslední z letošních expozic Národního muzea inspirovaných "osmičkovými" výročími 20. století.

Originální texty mnichovské dohody v němčině, angličtině a italštině budou vystaveny v Česku poprvé. Francouzský originál zastupuje oficiální písemné vyjádření z archivu francouzského ministerstva zahraničních věcí k tomu, co se s tímto dokumentem mohlo stát. Součástí dokumentů, které si na několik let po válce odvezli Američané, jsou také původní mapy sloužící k upřesnění územních požadavků nacistického Německa vůči tehdejšímu Československu.

Na základě mnichovské dohody, kterou v září 1938 podepsali představitelé Británie, Francie, Itálie a Německa, muselo tehdejší Československo do dvou týdnů podstoupit pohraničí; Mnichov se tak stal předzvěstí druhé světové války.

Německá kopie mnichovské dohody má být trvale vystavena v Kolovratském paláci v areálu Senátu - právě tam s ní byla před 70 lety seznámena úřednická československá vláda generála Jana Syrového. Vůbec poprvé byl její originál vystaven loni ve Zwieselu na německé straně Šumavy. Bavorská zemská vláda tam uspořádala výstavu Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství.