Bufka sdělil, že dříve působil například jako správce konkurzní podstaty plzeňské společnosti Škoda a.s. V čele galerie nahrazuje Petru Hoftichovou, která byla řízením galerie pouze pověřena.

Podle Richtra bude mít Bufka na starosti ekonomický chod galerie, o uměleckou stránku se bude starat šéfkurátor Karel Srp, který byl do této pozice vybrán na konci září. Srp jmenování Bufky přivítal. Sám zasedal ve výběrové komisi.

"Musím se seznámit dopodrobna s činností, se správou majetku celé organizace, s personální strukturou," řekl Bufka. V minulosti nikdy podobnou instituci neřídil, podle svých slov působil vedle plzeňské škodovky ještě jako správce konkurzní podstaty plzeňských papíren nebo ve společnosti recyklující plasty. "Mám zkušenosti spíše z výrobní sféry, nicméně myslím si, že tam je spousta momentů, které jsou podobné," dodal Bufka.