Mathé, který byl nyní jediným kandidátem a získal hlasy všech volících, řídil školu do letošního února. Do funkce ho nyní musí jmenovat prezident. Senát školy, který po zpochybnění volby opustilo několik lidí, stále není kompletní a má jen deset členů z patnácti.

"Z hlediska právních rozborů bylo vše v pořádku," řekl k volbě předseda senátu školy Jan Dvořák. Podle něj byl senát s dvoutřetinovou přítomností členů usnášeníschopný a volba by tudíž měla být platná. Návrh na jmenování Mathého nyní škola předá ministerstvu školství.

Bývalému děkanovi hudební fakulty školy Hlaváčovi se loni podařilo přesvědčit osm členů patnáctičlenného senátu. Kvůli několika neplatným hlasům ale ministerstvo školství jeho jmenování pozastavilo. Od doby, kdy Mathému vypršel mandát rektora, školu dočasně vede Miloslav Klíma.