Zahajovací koncert festivalu Struny podzimu ve vyprodaném Stavovském divadle přisoudil v neděli PKF spíše úlohu doprovodného orchestru v recitálu ruskomoldavské sopranistky Iriny Lungu. Mladá pěvkyně vládne užším hlasem s téměř altovými polohami, ale s jistými, byť ostrými výškami.

Až na úvodní árii z Rossiniho Obléhání Korintu s menšími intonačními problémy zaujala výrazným přednesem s pomocí mimiky a gest rukou. Italské belcanto v áriích z oper Rossiniho, Belliniho, Donizettiho a Verdiho ovládá skvěle a z dobré pohody černovlasou krásku v černém nevyvedla ani ztráta střevíce při děkovačce po první části. Bezproblémový doprovod PKF doplnila několika svižně zahranými předehrami a pěvkyně přidala i árie Johanna Strausse a Giacoma Pucciniho.

Pondělní koncert v zaplněné Smetanově síni měl jiný charakter. Čerstvý osmdesátník Martin Turnovský prokázal, jaká je škoda, že ho na pražských podiích vídáme tak málo. Vedl PKF v dílech Kabeláče, Beethovena a Mozarta. Stylová různost jednotlivých děl našla v PKF a Turnovském oddané tlumočníky a výkon houslisty Ivana Ženatého v Beethovenově Koncertu D dur nadchl lahodností tónu i oduševnělým podáním.