Přiznal, že kniha nebyla ve Francii ani v Itálii a Anglii dobře přijímána, jakoby se tam lidé nechtěli vracet ke dnu, kterým vlastně začala 2. světová válka. „Vichy započalo v Mnichově,“ řekl s odkazem na francouzský kolaborantský režim maršála Péttaina.
Z filmového záznamu promluvil i premiér Daladier: „Přišel muž v obnošených černých ponožkách, byl to Hitler. Měl husté černé vlasy a velké, tmavomodré oči. Ten muž měl dar lhát a klamat, možná ještě větší než válčit.“

Benamou pak připomněl okamžik z jednání, kdy chtěl Daladier odejít na protest, že do Mnichova nepřijel zničit Československo.

„Ďábel spočívá v detailu, v okamžiku, když opustíme své opevnění příliš brzy,“ charakterizoval zlomový okamžik jednání. Považuje za obrovskou čest, že si jeho knihu vybrali Miloš Forman a Václav Havel pro filmové zpracování. Dal jim volnou ruku udělat s knihou, co chtějí. „Je krásná a hluboce se mě dotkla,“ řekl o ní Forman. „Román si bereme jako odrazový můstek k filmové verzi.“

Promluvil i Eugéne Foucher, syn generála, velitele fr. vojenské mise v Praze, který se na protest proti mnichovské zradě dal k dispozici čs. armádě. A Daladier ho potrestal důtkou. „Otec mi vyprávěl, že celá věc byla ztracena v okamžiku, kdy došlo v roce 1936 bez odporu Anglie a Francie k militarizaci Porýní,“ řekl Foucher mladší. „ Mnichov byl jen potvrzením francouzsko-britské dohody z 19. září 1938,“ dodal.

„S Milošem Formanem jsme si blízcí, prožil jsem s ním několik gastronomicko pracovních setkání,“ řekl francouzský spisovatel Georges-Marc Benamou s tím, že se na scénáři chystaného filmu podílet nebude.